Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak se světadíly rozdělily,co bude dál?

22. 5. 2009


Jak se světadíly rozdělily

PREKAMBRIUM - pozdně prekambrický kontinent a ...

Mapa ukazuje rozlámání superkontinentu Rodinia, který byl zformován před 1,1 miliardou let. Pozdní prekambrium bylo ... jako dnes.

______________________________________________________________________________________________


KAMBRIUM - začátek paleozoika

Během kambria se poprvé objevilo velké množství organismů s pevnými schránkami. Kontinenty byly ... . Právě zformovaný superkontinent Gondwana se nacházel blízko jižního pólu.

______________________________________________________________________________________________


ORDOVIK - oceány oddělily kontinenty

Během ordoviku oceány oddělily ... kontinenty Laurencie, Baltiky, Siberie a Gondwany. Konec ordoviku byl jedním z nejchladnějších období v historii Země. Led pokrýval většinu jižních oblastí Gondwany.

______________________________________________________________________________________________

SILUR - kolize kontinentů při uzavírání paleozoických moří

Při kolizi Laurencie s Baltikou se uzavřela severní větev oceánu Japetus. Vznikl nový kontinent "Old Red Sandstone" (? laurusie?). Rozšiřovaly se korálové útesy a suchozemské rostliny začaly kolonizovat ... kontinenty.

 

DEVON - věk ryb

V devonu se uzavřely raně paleozoické oceány a zformovala se "Prepangea". Sladkovodní ryby byly schopny migrovat z kontinentů jižní polokoule do severní Ameriky a Evropy. Poprvé se objevily na souši lesy a to v rovníkové oblasti ... Kanady.

______________________________________________________________________________________________


STARŠÍ KARBON - formování Pangey

Během staršího karbonu se začaly uzavírat oceány mezi Euramerikou (Laurusií) a Gondwanou, při tom vznikala horstva variského a apalačského orogénu. Na jižním pólu se vytvořila ledová čepička. V uhlotvorných bažinách blízko rovníku se vyvíjeli čtvernozí obratlovci.

______________________________________________________________________________________________


MLADŠÍ KARBON - období rozsáhlých uhlotvorných bažin

Kontinenty, které vytvářejí dnešní severní Ameriku a Evropu kolidovaly v mladším karbonu s jižními kontinenty Gondwany a vytvořily západní polovinu Pangey. Led pokrýval většinu jižní polokoule a ... podél rovníku se tvořily uhlotvorné bažiny.

______________________________________________________________________________________________


PERM - největší vymírání všech dob na konci permu

... pouště pokrývaly západ Pangey. Plazi se rozšiřovaly po kontinentu. 99% života ... během vymírání ... .

______________________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________________


STARŠÍ JURA - rozšíření dinosaurů na Pangee

Ve starší juře ... . Široký oceán Tethys oddělil severní kontinenty od Gondwany. Přesto se Pangea ... .

______________________________________________________________________________________________

 

MLADŠÍ JURA - Pangea začala ...

Superkontinent Pangea se začal ... ve střední juře. V mladší juře byl centrální Atlantický oceán úzkým mořem oddělujícím Afriku od východu severní Ameriky. Východní Gondwana se začala oddělovat od západní Gondwany.

______________________________________________________________________________________________


KŘÍDA - vznik nových oceánů

Během křídy se otevřel jižní Atlantický oceán. Indie se oddělila od Madagaskaru a putovala na sever, kde později kolidovala s Eurasií. ... .

______________________________________________________________________________________________


HRANICE KŘÍDA/TERCIÉR - konec dinosaurů

Bod na mapě ukazuje Chicxulub - místo dopadu impaktu. Dopad 10 mílové (16 km) komety nebo asteroidu způsobil globální klimatické změny, které vedly k vyhynutí dinosaurů a mnoha dalších forem života. ve svrchní křídě ... a Indie se přiblížila k jižnímu okraji Asie.

______________________________________________________________________________________________


EOCÉN - začátek kolize Indie a Asie

Před 50 až 55 milióny let se Indie srazila s Asií za vzniku Tibetské plateau a pohoří Himalájského orogénu. Austrálie, která byla ... se začala rychle pohybovat severním směrem.

______________________________________________________________________________________________


MIOCÉN - ...

Před 20 milióny let byly Antarktida pokryta ledem a severní kontinenty se rychle ochlazovaly. Svět dostal dnešní podobu ... .

______________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________

__

Dnes.Ledovce pomalu začnou roztávat,až ze  Země zmizí úplně._

___________________________________________________________________________________________


Za 50 miliónů let

Jestliže bude pokračovat dnešní pohyb litosférických desek, Atlantik se rozšíří, Afrika se srazí s Evropou ... . Austrálie se srazí s východní Evropou a Kalifornie bude driftovat na sever k pobřeží Aljašky.

______________________________________________________________________________________________


Za 150 miliónů let

Atlantik se začne uzavírat. Nová subdukční zóna podél východního pobřeží severní a jižní Ameriky začne konzumovat oceánské dno oddělující severní Ameriku a Afriku. Přibližně za 100 miliónů let ode dneška bude subdukován středoatlantský hřbet a kontinenty se dostanou blíže k sobě.

______________________________________________________________________________________________


Za 250 miliónů let - Pangea ... se utvoří za 250 miliónů let

Budoucí Pangea, "Pangea ... " bude výsledkem subdukce oceánského dna severního a jižního Atlantiku pod východní okraj severní a jižní Ameriky. Uvnitř tohoto superkontinentu bude malá oceánská pánev ... .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář